Föreningsinfo

Gnosjo Global Association

VAD ÄR GNOSJO GLOBAl?

Vi är en ideell välgörenhetsförening med säte mitt i centrum för den berömda Gnosjöandan! Föreningen ska verka för en ökad vardagshälsa, främst för kvinnor och barn genom att driva egna projekt och stödja andras i låginkomstområden. Detta ska göras genom praktiskt sjukvårdsarbete, utbildning och konsultation. Beroende på uppdragets art kan också flexibla och temporära team skapas för varje enskilt uppdrag. Nedan följer utdrag ur föreningens stadgar:


”Föreningen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden.

Föreningens ändamål är välgörenhet. Gnosjo Global Association ska arbeta för – och hjälpa människor, främst kvinnor och barn, till en hälsosammare livsstil, en friskare vardag, säkrare sjukvård och därmed ett hållbarare liv. Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom praktiskt sjukvårdsarbete, förebyggande åtgärder, utbildning och utrustningsupprustning i låginkomstländer eller i områden med begränsad eller liten utveckling.”


Grundare och volontär i Gnosjo Global Association är Monica Hellström, uppvuxen i Gnosjö och numera boende där med sin familj. Monica har arbetat som operationssjuksköterska inom olika områden, är barnmorska och har arbetat många år med både förlossning och BB vård, och har också erfarenhet inom mödravård och ungdomsmottagning.


Numera arbetar hon heltid som ambulanssjuksköterska, och beslutade sig efter att ha gjort ett antal volontäruppdrag för andra organisationer och föreningar att grunda sin egen. Resultatet av att förena den lokala entreprenörsandan och den stora önskan om att hjälpa andra – blev Gnosjo Global Association!


Gnosjo Global planerar flera olika projekt i form av sjukvårdsinsatser eller andra praktiska insatser som kan leda till förbättrad hälsa för målgruppen. Detta görs i egen regi eller i samarbete med andra organisationer.


HUR KAN JAG STÖTTA?

Gnosjo Global Association välkomnar bidrag från både privatpersoner och företag. Vi tar tacksamt emot ekonomiska bidrag för inköp av förnödenheter till dem vi stöttar och för att kunna utföra projekten. Du kan till exempel hjälpa vår verksamhet genom att bli företagssponsor, medlem eller månadsgivare!


Följ vårt arbete på sociala medier! Vi finns på Facebook och Instagram. Berätta gärna för andra att vi finns och dela våra inlägg.


Som företag kan du självklart välja att vara helt anonym för offentligheten, eller om du vill synas i sammanhangen med sk. Hashtags eller företagslogga. Privatpersoners ekonomiska donationer förblir anonyma för offentligheten.


Det finns inga månatliga, dyra omkostnader för Gnosjo Global, inga lokalkostnader eller löner. Allt arbete med föreningen sker volontärt, och inga ersättningar för ledighet från ordinarie arbete utbetalas.


Tack för att Du/Ni valt att stötta Gnosjo Global Association!