Nepal 2016 & 2017

Home of Hope i Ratankot

Vår grundare Monica åkte med Lööf Foundation till deras barnhem Home of Hope i september 2016 och i maj 2017. I detta barnhem, som ligger i bergsbyn Ratankot (ca 90 km från Katmandu på 2000 möh) bor 14 föräldralösa barn.


Under sina vistelser utförde Monica hälsoundersökningar på barnhemsbarnen och agerade skolsköterska, barnmorska och distriktssköterska. Dessutom undervisade hon barnhemsbarnen, skolbarnen, kvinnor i byn och kvinnor i närliggande byar i egenvård, hade utbildningar om hur kroppen fungerar, vad man ska göra vid akuta sjukdomstillbud, samt arbetade fram rutiner som ska förebygga ohälsa.


Efter insamling av pengar kunde hon även vara behjälplig med att bygga växthus och hönshus, installera varmvattenberedare, tvättmaskin och kylskåp. Monica kunde också utrusta byn med mediciner, sjukvårdsutrustning, skolmaterial och hygiensaker.


Ett år efter insatserna, i maj 2018, mottog vi feedback om att allt fungerar väl och en återresa planerades för våren 2019.