Nepal 2016 & 2017

Home of Hope i Ratankot

Jag åkte med Lööf Foundation till deras barnhem Home of Hope som ligger i bergsbyn Ratankot, ca 90 km från Katmandu på 2000 möh. Där bor 14 föräldralösa barn.


Jag var där sept 2016 och i maj 2017.

Jag hälsoundersökte barnhemsbarnen, agerade skolsköterska, barnmorska och distriktssköterska. Jag undervisade både barnhemsbarnen, skolbarnen och många kvinnor i byn och närliggande byar i egenvård, hade utbildningar om hur kroppen fungerar och vad man ska göra vid akuta sjukdomstillbud, och arbetade fram rutiner som ska förebygga ohälsa för barn och bybor.


Jag kunde efter insamling av pengar, vara behjälplig med att bygga växthus och hönshus, installera varmvattenberedare, tvättmaskin och kylskåp. Utrustat byn med mediciner, sjukvårdsutrustning, skolmaterial och hygiensaker.


Jag har ju fått bra foton ett år efteråt från maj 2018 som visar att allt fungerar väl.

Jag hoppas kunna åka på en ny resa dit våren 2019.