FIND OUt more

Lär dig mer!

GLOBALIS

https://www.globalis.se


Globalis är ett digitalt uppslagsverk som visar likheter och skillnader i världen, samt på vilka sätt olika händelser påverkat världens och länders utveckling. Hemsidan erbjuder siffror, kartor, fakta och diagram som möjliggör jämförelser mellan olika länder men också djupare förståelse för hur länderna hänger ihop.

SVENSKA FN-FÖRBUNDET

https://fn.se


Svenska FN-förbundet är en ideell organisation och en svensk folkrörelse som arbetar med att föra samman individer och organisationer i ett gemensamt arbete för en bättre värld och för ett starkare och bättre Förenta Nationerna.


De arbetar för fred, utveckling och mänskliga rättigheter vilket sker både lokalt i Sverige, och globalt på olika platser runt om i världen. I Sverige arbetar svenska FN-förbundet med utbildning och information, påverkansarbete och insamlingsprojekt till stöd för FN:s fältarbete. De granskar den svenska regeringens åtaganden enligt FN:s konventioner och internationellt samarbetar de med andra FN-förbund.


Arbetet vilar på FN:s så kallade tre pelare, vilka är: Fred, säkerhet och nedrustning; Hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning; och Mänskliga rättigheter och demokrati.