KENYA 2018

Wayo Wayo Sport Kibra

I Nairobis största slumområde, Kibera, bor ca en miljon människor. De bor mycket enkelt, lever under svåra sanitära omständigheter, och har svårt att få tillgång till nödvändig utbildning samt sjukvård.


Abdul Hussein alias Cantar är en engagerad ung man som gör fritiden meningsfull och lättare för många ungdomar i Kibera genom att erbjuda fotbollsträning efter skolan. Han ser också till att de kan läsa läxor och att de får en meningsfull gemenskap. På så sätt får Cantar också tillfälle att sprida viktig förebyggande information om HIV och tonårsgraviditeter. Genom fotboll och annan sport får han en inkörsport till ungdomar som aldrig annars skulle kunna nås med denna information då sex och samlevnad är ett mycket tabu belagt ämne.


Gnosjo Global stöttar Cantar i detta viktiga arbete för en ökad förebyggande sexuell hälsa och för att ge ungdomar en meningsfull fritid, så de kan få förbli barn och ungdomar även i en utsatt tillvaro.


Vi sponsrar genom att skänka insamlad sportutrustning i form av kläder, fotbollsskor, koner, hopprep, och liknande. Dessutom ger vi ett månatligt pengabidrag, så Cantar kan fortsätta sprida sitt förebyggande HIV budskap, eftersom pengar behövs till bland annat kondomer, skriftligt material, föreläsare och hyra för lokaler liksom fotbollsplaner.