KENYA 2018

Wayo Wayo Sport Kibra

I Nairobis största slumområde, Kibera, bor ca en miljon människor. De bor mycket enkelt, lever under svåra sanitära omständigheter, har svårt att få tillgång till nödvändig utbildning och sjukvård.


Abdul Hussein alias Cantar är en engagerad ung man som gör fritiden meningsfull och lättare för många ungdomar genom att erbjuda fotbollsträning efter skolan. Han ser till att de kan läsa läxor, får en meningsfull gemenskap och får på så sätt också tillfälle att sprida viktig förebyggande information om HIV och tonårsgraviditeter. Genom fotboll och annan sport får han en inkörsport till ungdomar som aldrig annars skulle kunna nås med denna informationen då sex och samlevnad är ett mycket tabu belagt ämne.


Gnosjö Global stöttar Cantar i detta viktiga arbete för en ökad förebyggande sexuell hälsa, ger ungdomar en meningsfull fritid så de kan få förbli barn och ungdomar även i en tuff och utsatt tillvaro.

Vi sponsrar genom att skänka insamlad sportutrustning i form av kläder, fotbollsskor, koner, hopprep, och liknande. Men även med ett månatligt pengabidrag så Cantar kan fortsätta sprida sitt förebyggande HIV budskap eftersom han behöver pengar till kondomer, skriftligt material, föreläsare och hyra en lokal eller fotbollsplan.